נחשון

מרכזי משאבים
 

האגף לחינוך על יסודי והמינהל למדע וטכנולוגיה שבמשרד החינוך העמיד לרשותכם מאגר משאבים עשיר ומגוון בכל אחד ממקצועות הלימוד בהם מעניקה התוכנית סיוע.חומרים אלו משמשים בסיס ללמידה המתבצעת באמצעות החונך, אולם באפשרותכם לעיין בהם בכל עת על-ידי לחיצה על המקצוע המבוקש.

               


שמירה על זכויות יוצרים
באתר תכנים רבים הכוללים מאמרים, כתבות, תמונות, איורים, גרפיקה, קובצי קול, סרטוני אנימציה וכדומה, המוגנים על פי דיני זכויות יוצרים. ניתן להשתמש בהם (להיעזר, להעתיק, לשנות, להדפיס, לקשר וכדומה) רק על פי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים. הנכם רשאים להשתמש בתכנים (תמונות, טקסטים, קישורים) אך ורק למטרות פרטיות, אישיות ולצורכי לימוד בלבד (לכתיבת עבודות, להכנת שיעורי בית, להכנת מצגות, למתן קישורים וכדומה. אינכם רשאים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה, לכל מטרה, בין שהיא מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימושכם האישי והפרטי.